Over Ons

IG+ is een adviesbureau in de zorg dat met name gespecialiseerd is in financiering & informatie, strategie & implementatie, bekostiging & contractering en innovatie in de zorg. Op basis van kennis van de zorgsector en met oog voor de posities en de belangen van de verschillende partijen, helpt IG+ klanten zowel op basis van advisering, als op basis van interim- of programma-/ projectmanagement.

Oscar Ros06 2067 4868Bekijk profiel
IGplus_oscar_foto_002

3 vragen
aan Oscar

  1. Waarom ben je werkzaam in de zorg?

    Ik vind de gezondheidszorg een maatschappelijk relevante sector, maar ook, zeker op dit moment, een van de spannendste sectoren, waarin mensen werken die zeer betrokken zijn. Daarbij zie ik dat zorgorganisaties vaak niet in staat zijn om binnen een complex werkveld dat de zorg is, met veel partijen, verschillende belangen, voortdurende wijzigingen van wet- en regelgeving en politiek bemoeienis, doorbraken te realiseren. Maar ook medewerkers die zeer betrokken zijn bij de patientenzorg krijgen het niet altijd voor elkaar om de zorg goed te organiseren en verder te verbeteren. Ik merk dat mijn kennis en ervaring hierbij waardevol is, omdat vaak weet ik wat de belangen precies zijn en ook in staat om die belangen te verbinden. Dat vind ik mooi, omdat het de medewerkers die hierbij betrokken zijn raakt en hen enorm motiveert. En volgens mij is dat ook de enige manier om veranderingen te bewerkstelligen.

  2. Wanneer heb je IG+ opgericht?

    In 2004. Ik werkte destijds bij KPMG en ben, toen duidelijk werd dat in de ziekenhuissector de DBC-bekostiging zou worden doorgevoerd, voor mezelf begonnen. Ik zag de voor- en nadelen van marktwerking en realiseerde me dat er veel zou gaan veranderen. Ik wilde verschillende dingen doen: advisering, project- en interimmanagement, maar ook productontwikkeling. Inmiddels heb ik een netwerk van adviseurs en interimmers waarmee ik samenwerk als bepaalde opdrachten vragen om inzet van aanvullende expertise of binnen een kort tijdsbestek moeten worden afgerond en heb ik samen met een andere ervaren adviseur en interimmer in 2014 een bedrijf opgericht, PharmIntel, dat zich richt op de analyse van “big data” en het ontwikkelen van informatieproducten die waarde toevoegen. Ook blijf ik kijken naar kansen in de markt en naar mogelijkheden om nieuwe producten en dienstverlening of andere partijen te ondersteunen bij zorginnovatie.

  3. Wat was je mooiste opdracht?

    Dat was een interimklus bij een ziekenhuis, waarbij de problematiek groter bleek dan eerst werd voorgesteld. Op basis van een probleemanalyse heb ik de Raad van Bestuur geadviseerd om, gelet op de urgentie, een organisatiebreed verbeterprogramma op te zetten. Na akkoord heb ik een projectstructuur en -organisatie ontworpen en de voorgenomen doelen werden vastgelegd, waarbij met medisch specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers de verwachte resultaten en de actiepunten zijn geëxpliciteerd. Tien werkgroepen zijn aan de slag gegaan en alle betrokkenen wist dus precies wat was afgesproken. Basisprincipe van de aanpak die ik hier geïntroduceerd heb, is “werken van effect naar actie”. Mijn rol was om de voortgang te monitoren, zo nodig mee te denken en stagnerende processen vlot te trekken, de stuurgroep te informeren en de medewerkers in de organisatie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. In zeven maanden zijn de voorgenomen doelen en resultaten gehaald.